Beckers Noyez architecten zoekt naar een krachtig en helder concept met aandacht voor de leef- en beleefwaarde van het gebouw, de context, de lichtinval, de verhoudingen, duurzaamheid en het respect voor het vakmanschap van de toegepaste materialen om te komen tot een ervaring met een uitgesproken eigenheid en dit op verschillende schaalniveau's.